جمعه 29 آبان 1394

روزنامه ای که از کشتن و زندانی کردن و اعدام و تخریب و تهمت دفاع بکند اصلا روزنامه نیست.

عمادالدین باقی در گفتگو با خبرگزاری برنا :
اخلاق مهجورترین موضوع در جامعه امروز ما است
روزنامه ای که از کشتن و زندانی کردن و اعدام و تخریب و تهمت دفاع بکند اصلا روزنامه نیست.

http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/340812-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
عمادالدین باقی فعال رسانه ای و مطبوعاتی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره اخلاق سیاسی علی الخصوص در زمان انتخابات گفت: اخلاق مهجورترین چیز در جامعه ای است که تصادفا 35 سال است در رسانه های رسمی اش پیوسته از اخلاق دم می زند. در رسانه ها برنامه های زیادی را در این باب می بینیم. دلیل این مهجوریت این است که اخلاق یک مقوله عملی است یعنی با تبلیغ و نمایش، اخلاق در جامعه رشد نمی کند. مردم باید این اخلاق را در رسانه ها مطبوعات و دولتمردان به چشم خود ببینند. آنچه که به نظر من اهمیت دارد این است که اول خوب بیاموزیم و بعد آموزش دهیم.
وی درباره رعایت یا عدم رعایت اخلاق در مطبوعات کشور گفت: در باب اخلاق در مطبوعات خیلی ها مدعی اخلاق مداری هستند حتی بد اخلاق ترین و بی اخلاق ترین آنها چنین ادعائی دارند. روزنامه هایی که آقای روحانی از آنها انتقاد کردند از این جمله اند. ما برای سنجش اخلاقی بودن سراغ معیارهای روشن تری بودیم، به این معنی که روزنامه ای، روزنامه اخلاقی است که اول به حقوق بشر احترام بگذارد.
عماد الدین باقی در ادامه تاکید کرد: روزنامه ای که از کشتن و زندانی کردن و اعدام و تخریب و تهمت دفاع بکند اصلا روزنامه نیست. یکی دیگر از معیارهای اخلاقی احترام به کرامت انسانی است. هر روزنامه ای با هر گرایش که دارد اگر برای کرامت انسانی ارزش قائل نباشد این نشریه اخلاقی نیست. زیرا وظیفه ذاتی رسانه دفاع از حقوق و کرامت انسانی است.
وی در ادامه با اشاره به آموزه های دینی ما درباره اخلاق گفت: حتی در جنگ صفین که دو طرف در برابر هم صف آرایی کردند و قرار است که تا ساعاتی دیگر همدیگر را بکشند؛ وقتی در سپاه امیرالمومنین علی (ع) عده ای به طرف مقابل دشنام می دهند، حضرت اعتراض می کنند و می گویند «انّی اکره ان تکونوا سبّابین» من بدم می آید که شما فحش بدهید. ایشان می گویند برای آنها طلب آمرزش کنید. پس ما باید بدانیم که تهمت و افترا به صرف اینکه طرف ما مخالف ما است کاری بسیار نکوهیده است.
---------------
این گفتگو در حاشیه حضور در نمایشگاه مطبوعات در تاریخ سه شنبه 19آبان94 صورت گرفته است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved