پنجشنبه 30 دی 1395

تسلیت برای قربانیان آتش سوزی ساختمان پلاسکو

انالله و انا اليه راجعون
خبرهای ناگوار و دردناک از فاجعه اتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو، امروز دل های مان را اندوهگین کرد. در این حادثه دهها تن از ایثارگران آتش نشانی به شهادت رسیدند. اینان شهدای مدافع حرم و حریم مردم خویش در دیار خویش بودند.
مصيبت وارده را به همه هموطنان مصيبت زده بويژه خانواده هاي مرحوم و مصدوم مامورين اتش نشاني و نیز مردمی که هر روز عادت کرده اند این خبرهای سوزناک را بشنوند از اعدام دو نوجوان در دو روز گذشته و مرگ دوکودک کار در همین دیروز و...تا خبرهای تلخ دیگری که در راه است، تسليت مي گويم.- عمادالدین باقی پنج شنبه30دی 1395


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved