یکشنبه 22 بهمن 1396

معرفی کتاب "بحثی در آیه ضرب و قیمومت"

کتاب "بحثی در آیه ضرب و قیمومت" دارای دو بخش است. بخش نخست، تحقیقی است درباره آیه 34 سوره نسا که برخی آن را دلیل ضدزن بودن قرآن تلقی کرده اند. بخش دوم کتاب با عنوان"زن بودن، انسان بودن" است.
بخش نخست برپایه مراجعه به خود نص و فهم آن سامان یافته و نشان می دهد چگونه یک برگردان نادرست ازیک کلمه در یک آیه و تقلید آن توسط دیگر بزرگان به واژگونگی معنای یک آیه و در نتیجه وارونه کردن کل متن انجامیده است. این بخش نشان می دهد که قوامیت به معنای سلطه مردان بر زنان نیست و مراحل سه گانه وعظ و قهر و ضرب اولا در مورد ارتکاب فحشا است نه نافرمانی زن در استمتاع جنسی مرد، دیگر اینکه ضرب یک گزینه تاکتیکی، مرجوح و مطرود بوده و آیات و روایات دیگر دلالت بر ترک آن دارند و در صورتی که ارتکاب فحشا علیرغم وعظ و قهر ادامه یافت رجوع به حکم که در این زمانه دادگاه و مرجع قضایی است راه حل مشکل است.
در بخش نخست فرصتی فراهم کرده برای نگاهی به موقعیت زن در جامعه عربستان سده نخست هجری و نیز طرح نکته های اخلاقی کاربردی و نیز مدیریت در خانواده.
بخش دوم کتاب، درباره زن در تاریخ و سیاست، جنبش زنان، نواندیشی دینی و مسیله زنان و فمینیسمemadbaghiینکه زنان می توانند رئیس جمهور شوند.
در پایان نیز یک بخش پیوست شده که حاوی چند نقد از دیگران و نیر چند یادداشت کوتاه از نویسنده است.
کانال تلگرام نویسنده:
t.me/emadbaghi
کانال انتشارات سرایی
t.me/saraeepub

فهرست مطالب کتاب
بخش اول: بحثی درباره ضرب و قیمومت مردان بر زنان
فصل نخست: بحثی در آیه ضرب
درآمد: ایده‌های بنیادی و ضرورت بحث
آیۀ محل نزاع(ترجمۀ اولیه و خام آیه)
بحث اول: یک فرض باطل
بحث دوم:وضعیت آرمانی و واقعی
بحث سوم:جنبش زنان و تاثیر شرایط اجتماعی در حکم
بحث چهارم:دیدگاه مقاصدی
بحث پنجم:درباره احتمال نسخ
بحث ششم:درباره اصل
چند نمونه از آیات
نفی ضرب، مطلقا
بنیان زناشویی و راه دوام آن
روایاتی دربارۀ منع از تنبیه بدنی و امر به خوبی‏کردن درحق زنان
بحث هفتم:معنای نشوز و چند مفهوم و عنصر کلیدی
نشوز و فحشاء
مدرک ادعا و پدیده مهم"خوگیری
خوف/ وعظ/ هَجر/ مَضجَع / مدت هَجر/ تهدید/ فاضربوا
کیفیت و شرایط ضرب: شروط پنجگانه ضرب غیر مبرح
غیر مُبرِّح/ وسیله ضرب/ مکان ضرب/ قصاص ضرب مبرح/ ندیدن فرزندان/ خشم آلود نبودن/ تعداد ضرب/
قصد از ضرب یا فلسفه حکم
ترجیح انصراف از ضرب غیر مبرح
بحث هشتم: و اینک معنای دقیق تر و منصفانه تر آیه
بحث نهم: روش تضییقی و بنیانی حل مشکل
بحث دهم: ثمرات بحث
بحث یازدهم:خشونت زنان و نشوز مردان
جمع‌بندی

فصل دوم: قیمومت: حکومت مردان بر زنان! یا مدیریت فارغ از جنسیت؟
فهرست بخش دوم
فصل اول: زن در تاريخ و سياست
ازجنون تا عقلانی وآسمانی جلوه دادن یک کنش جنسی (درپاورقی)
زن پس ازاسلام‌
زنان ايرانى پيشرو در تحولات اجتماعى تاريخ معاصر
ـ پیشتازان جنبش
ـ دوره‌ی قاجاریه
ـ زنان در جنبش تنباکو
ـ زنان در دوره‌ی مشروطه
ـ زنان در برابر استبداد محمد علی شاه
ـ زنان در مقاومت علیه اولتیماتوم روس‌ها
ـ مسئله زنان و مجلس اول مشروطه
ـ دوره رضاخان و کشف حجاب
- تفصیل دیدگاه سید احمد کسروی دباره حقوق، وظایف و نفش زنان(در پاورقی)
ـ نهضت ملی
ـ جمع‌بندی
آيا زن مى‏تواند رئيس جمهور شود؟

فصل دوم: زنان و فمنیسم
مسأله زنان، كدام مسأله؟
نوانديشى دينى و مسأله زنان
جايى براى انديشيدن به فمینيسم بگشائيم
مشاركت زنان در شوراها
پیوست‌های فصل دوم: دو گفتار انتقادی درباره‌ مقاله : مسئله زنان، کدام مسئله
اجازه بدهيد بگويم كدام مسأله زن!
كدام نوانديشى، كدام مسأله زنان
فصل سوم: پیوست‌ها: چند یادداشت کوتاه و پراکنده
ـ پاسداشت حرمت زنان
ـ رنج اعتدال (تحلیلی از فیلم بانو)
ـ نامه به آن‌سانگ‌سوچی
ـ والاتر از فقهـ مرگ نمادها
کانال تلگرام نویسنده: http://t.me/emadbaghi
کانال انتشارات سرایی http://t.me/saraeepub


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved