معرفي کتاب

گفتگوی روزنامه سازندگی درباره کتاب بحثی در آیه ضرب و بیان تفاوت روشنفکری و پژوهشگری

زن بودن، انسان بودن: گفت‌وگوی اختصاصی با عمادالدین باقی به بهانه انتشار کتاب جدیدش

معرفی کتاب "بحثی در آیه ضرب و قیمومت"

«دنیای بسته» عمادالدین باقی چگونه است؟ (عباس عبدی)

رعایت حقوق زندانی، معیاری برای سنجش عدالت

سرگذشت زندان

درباره تلویزیون فارسی بی بی سی از وبلاگ تورجان (اشاره به کتاب تولد یک انقلاب)

متن كامل كتاب فارسي و عربي حق حیات (2) درباره مسئله اعدام های زیر 18 سال در ایران(ریشه ها و چاره های فرهنگی و فقهی)


نسخه فارسی  

 

 

نسخه عربی

فهرست مطالب طرح پژوهش بخش اول ریشه ها وچاره هاي فرهنگی و فقهي اعدام کودکان زير18سال درايران درآمد

ترجمه عربی کتاب "حق حیات" نوشته عماد الدین باقی منتشر شد

1.jpg 2.jpg

دانلود نسخه فارسی

مشاهده نسخه
عربی

‌روحانيت‌ و قدرت‌

فهرست‌

ديباچه‌
فصل‌ اول: سيد جمال‌ و علما
‌پيام‌ سيدجمال‌الدين‌ اسدآبادي‌ به‌ مردم‌ ايران‌
‌سيد جمال‌ و علما‌
(سيد جمال‌الدين‌ اسدآبادي، استثنايي‌ بر قاعده)
‌درآمد بحث‌

‌جنبش‌اصلاحات‌دموكراتيك‌ايران

Jonbesh.jpg

يكشنبه 31 خرداد 1383
‌فهرست
ديباچه
بخش‌ نخست: پيش‌ از اصلاحات

نقبي‌ به‌ آينده‌/منازعه‌ انقلاب‌ و دموكراسي‌/موانع‌ رشد انقلاب‌ و راهبردها‌

کاوشي درباره روحانيت( آماده چاپ)

820625sh6.jpg


پيشگفتار چاپ دوّم / پيشگفتار چاپ اوّل /
تحليل روحانيت
ضرورت وجود روحانيت/ دلايل عقلي ضرورت روحانيت / پيدايش و شكل گيري روحانيت در اسلام / نكاتي از توقيع امام عصر / اجتهاد همپاي شكل گيري روحانيت / تطور علمأ / ضرورت بحث / چه اختلافي ممدوح و سازنده است؟ / چهار چوب بحث / روحانيت در چشم انداز سياسي / تاريخچه كوتاهي از مشي سياسي روحانيت / نگاهي كوتاه به نهضت دوماههٌ / علل قُرب و بُعد به حكومت ها / شقوق روحانيت / دسته اوّل: روحاني نمايان ـ مفهوم روحاني نما / نمونه ها / مجدالدّين محلاّتي / ماهيت سمينارهاي بظاهر علمي و نحوه استفادهٌ غيرمستقيم از روحانيون و· · ·/ نورالدّين حسيني / علاّمهٌ سمناني / نمونه اي از روحانيون مشكوك / نظر شهيد محمد منتظري / كتاب همفر در راستاي القاي سوءظن و اهداف استعماري /

قضاوت آمريکايي

820625sh1.jpg


ديباچه - مقدمه نويسنده - ساختار حكومتي در آمريكا

فصل يكم: ساختار دادگاه جزايي
روند دادگاه جزايي / سياست دادگاه جنايي / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي / آيا بايد مدل كنترل جرم يا مدل رعايت تشريفات حكمفرما شود
فصل دوم: دادگاه كيفري در ايالات متحده
مشاركت شهروندي / آگاهي حقوقي و آزادي مدني / تبعيضات نژادي در دادگاه جزايي آمريكا / بحث هاي گسترده اي درباره دادگاه جزايي/ آيا سيستم جزايي نژاد پرست است

پرستشگاه در عهد سنت و تجدد

820605sh4.jpg

مقدمه - عمادالدين باقي
اهميت، نقش و كاركرد مسجد در تاريخ جنبشهاي اجتماعي / ارزش تجمع / تنهايي انسان امروز و نيازش به جمع / غربت جديد نسل جوانان / قطاع فرهنگي / جايگاه مسجد در اوقات فراغت جوانان / بيعت روشنفكران
مسجد در صدر اسلام - احمد قابل
بعثت پيامبر (ص) و مسجد مسلمين / اولين مسجد در اسلام / مسجد النبي (ص) / نقش مسجد النبي (ص) در تاريخ اسلام / مرجع جست وجو گران حقيقت / مأواي بي پناهان و فقرأ مسلمين / ساختمان مسجد النبي (ص) / تزيين مسجد و ساخت و سازهاي غير ضرور / الگوي مساجد صدر اسلام در فتاواي فقهأ و روايات معصومين / ساير مساجد صدر اسلام / مسجد ضرار / تعمير مسجد و اهميت آن

بررسي انقلاب ايران

820625sh3.jpg

پيشگفتار چاپ جديد / پيشگفتار چاپ نخست / ضرورت بحث / چارچوب تحقيق / روش تحليل در اين تحقيق / پيشينه كتاب

بخش اول : جنبش هاي سياسي ايران «از تنباكو تا پيش از انقلاب اسلامي»
فصل اول:
نگاهي گذرا به پيدايش صفويه تا امتياز تنباكو / چگونگي شكل گيري استعمار مقارن با سلطنت صفويه / سلطنت صفويه نقطه عطف تاريخ ايران / پيدايش سلسله قاجار / سلطنت قاجار در كشمكش هاي بين المللي / ايران در آغاز تمدن صنعتي غرب / محمدشاه و قتل قائم مقام فراهاني / سلطنت ناصرالدين شاه، صدارت اميركبير و قتل يك اصلاح طلب ديگر / دوره اعطاي امتيازات / قرارداد دوم رويتر / امتياز شوسه / امتياز كارون / امتياز لاتاري / امتياز «رژي» يا انحصار توتون و تنباكو / خلاصه برخي از مفاد و فصول اين امتياز / نتايج امتياز و بررسي و مقايسه آن با امتياز رژي در عثماني

انقلاب و تنازع بقا

820625sh20.jpg

مقدمه / ريشه ها / نقش چپ روي افراطي در افتادن به دامن راست / انحصارطلبي سوسياليسم و چپ در مبارزه ضدامپرياليستي / سفر شاه به آمريكا/ ملاقات الجزيره / اشغال سفارت آمريكا در تهران / پيش فرض ها و حوادث ناخواسته / پيامدهاي داخلي اشغال سفارت آمريكا / نخستين واكنش ها / موضع گيري امام خميني و موج اطمينان و هيجان / استعفاي دولت موقت / انفعال گروه هاي چپ و معادلات سياسي جديد /

تراژدي دموکراسي در ايران(1)

820625sh18.jpg

( جلد اول - بازخواني قتل هاي زنجيره اي)
فهرست:
مقدمه / كارگردان و ذي نفع حوادث اخير / قربانيان بعدي خشونت! / پاسخي به «قربانيان بعدي خشونت» / قبيله قلم، قبيله اهل قلم / مسئولان خشونت هاي اخير / دوم خرداد منبع فشار رواني براي خشونت طلبان / تداوم ابتكار عمل، تداوم نظام / خاتمي چه وقت سقوط خواهد كرد / آنجا كه خشونت تكثير مي شود / پيروزي ركن چهارم بر خشونت / ژرفنگري در حادثه اخير قم / رسيدگي به اتهامات فكري و سياسي با فلسفه وجودي / دادگاه ويژه روحانيت در تضاد است / سرنخ! / كيهان و خوانندگان /

تاريخ ايران در دوران معاصر

820625sh17.jpg

درس يكم: ما و تاريخ
درس دوم: مروري بر تاريخ ايران پيش از دوره معاصر
درس سوم:قاجارها:نيم قرن انتظار، يك و نيم قرن پادشاهي
درس چهارم:نظام سياسي و اداري ايراندر دوره قاجار ( پيش از مشروطيت‌ )
درس پنجم:اوضاع اقتصادي و اجتماعي ايران در عصر قاجار (پيش از مشروطيت)
درس ششم:ايران و سياست جهاني
درس هفتم: تمدن جديد اروپايي و تاثير آن بر ايران

جامعه شناسي قيام امام حسين و مردم کوفه

820625sh16.jpg

مقدمه
پيشينه كتاب / جامعه شناسي قيام امام حسين (ع) و مردم كوفه / درآمد / مسئله / گزارش كوتاهي از قيام امام حسين(ع) / قيام امام در ساختار قبيله اي نظام اجتماعي اعراب / خلأ بحران زا در مرگ رهبران نظام هاي پدر سالار / عناصر اساسي جنبش / قطع رابطه رهبري با جنبش / «فقدان سازماندهي» و «جنگ رواني» / نقش طبقات و اشراف / «فرصت» و «ترديد» /

فرودستان و فرادستان

820625sh15.jpg


خاطرات انقلاب سال 57

ديباچه /يشه ها جوانه مي زنند /شكل گيري سائقه هاي شورشگري / آتش هاي زير خاكستر / دو عامل فرو ريختگي ابهت رژيم و گسترش انقلاب / واقعه 17 شهريور 57 / چگونگي فعال سازي جنبش دانش آموزان / تحليل لايه هاي مختلف انگيزه و آگاهي مردم براي انقلاب / شتابگيري انقلاب / آدم سوزي سينما ركس آبادان / نمايش سياسي دولتمردان براي سوار شدن بر موج / 13 آبان، چرا و چگونه؟ / حوادث 14 آبان زمينه ساز حكومت نظامي / 15 آبان يك روز غم انگيز / چگونگي سازمان يافتن تظاهرات / الله اكبرهاي شبانه /

تراژدی دموکراسی در ايران(2)

820625sh14.jpg

( جلد دوم - همه چيز براي قدرت)
فهرست:
بخش مطبوعاتي و سياسي محافل دست نخورده است / يك توضيح / وجه مشترك همه مطبوعات مورد هجوم و تهديد، پيگيري و پايمردي آنها در پرونده قتل هاست / در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخگو نيستم / رمزگشايي از جعبه سياه قتل هاي زنجيره اي / عده اي مي خواهند پرونده قتل ها را به خارج معطوف كنند / فلاحيان مديريت وحشت را حاكم كرده است / دادستان نظامي تهران: اطلاعيه فدائيان اسلام را نديده ام /

براي تاريخ : گفت و گو با سعيد حچاريان

820625sh13.jpg


فهرست:
اشاره / گفت و گو با سعيد حجاريان / ضريب امنيت، تيپولوژي امنيت / ترور حجاريان / تراژدي حذف و سعيد حجاريان / ترور يك كار فني است و نمي تواند يك تصميم انفرادي باشد / ترور حجاريان يك عمل تشكيلاتي است / يارا، يارا، يارا، دل مارا، به چراغ نگاهي روشن كن / توضيح عمادالدين باقي / ترور تشكيلاتي (ايدئولوژيك حجاريان خطرناك تر از قتل هاي زنجيره اي آئين اصلاح طلبي را پاس بداريم!؟ / باقي به دادگاه انقلاب احضار شد / قاضي ويژه پرونده ترور عمادالدين باقي را احضار كرد / وزارت اطلاعات و صدا و سيما شاكي؛ اتهام نشر اكاذيب /

جنبش دانشجويي ايران از آغاز تا انقلاب اسلامي

820625sh12.jpg


مقدمه / ژرفنگري در مقوله اجتماعي و تاريخ: / فقر تاريخ پژوهي د رمطالعه انقلاب اسلامي: / چگونگي پيدايش كتاب حاضر و ويژگي هاي آن / پيشينه سنت تاريخ شفاهي: / وجه تسميه كتاب:/نحوه تدوين كتاب: / خش نخست: جنبش دانشجويي ايران در دهه 20/ از شهريور 1320 / ب صفوي هنرجوي هنرستان صنعتي تا روحاني پيكارجو: / سيس اولين انجمن اسلامي دانشجويي: / سيس دانشگاه تبريز و فرورفتن در محاق حوادث آذربايجان: / وه 53 نفر / ه دمكرات آذربايجان / تشكيل حكومت فرقه دمكرات آذربايجان تا سقوط آن / يم وقايع مهم سياسي ايران در دهه 1320 / يل دولت اسرائيل و موضع برخي روشنفكران و. . . / شكل گيري نهضت ملي ايران / تنگناهاي مضاعف براي نيروهاي مذهبي و. . . / نشريه«فروغ علم» و نخستين تجربه. . . / غلبه جهت گيري فرهنگي بر عمل سياسي در. . . / گشايش به سوي نهضت ملي و آزادي / اعتصاب و تعطيلي دانشكده پزشكي تهران / تشكيل سازمان دانشجويان / مبارزه با آئين نامه انضباطي در دانشكده كشاورزي. . . / نقش و حضور دانشگاه تبريز در نهضت ملي نفت / بخش دوم: جنبش دانشجويي ايران در دهه 30 / درآمد / حيات دوباره و نشريه گنج شايگان: / جنبش ملي نفت، فرصت اعلام موجوديت. . . /

تولد يک انقلاب

820625sh11.jpg

بخش اول: پايه‌هاي نظري انقلاب
ديباچه / فصل اول: تعاريف و مفاهيم / انقلاب چيست / تطور واژه و مفهوم انقلاب / شناخت جامعه / فصل دوم: قوانين و علل تحولات اجتماعي / جامعه‌شناسي نوين و بينش‌هاي چندعاملي / رويكرد اين تحقيق / انسان، سنگ زيرين تحولات بشري / فصل سوم: تحليل و جمع‌بندي نظريات تحول اجتماعي / همچنين است «اگر»هاي ديگر تاريخ، مانند / مدار تحليل
بخش دوم: نظريه‌ها و انقلاب

حقوق مخالفان

820625sh10.jpg

تمرين دموکراسي براي جامعه ايراني

فهرست:
فصل اول: انقلاب و دموكراسي
ايران نو /جامعه مدني؛ فرزند انقلاب اسلامي/انقلاب و دموكراسي /شالوده هاي جامعه مدني در ادبيات انقلاب اسلامي
فصل دوم: حـقوق مخالـفان
آزادي از آن كيست؟/حقوق مخالفان به عنوان سيره و سنت/حرمت و حيثيت مخالفان/آزادي بيان/تشكيل احزاب/تشكيل اجتماعات/تجزيه ناپذيري حقوق/حقوق مشركان در قرآن/خودي و غيرخودي /قاعده مالكيت تنها مفسر خودي و غيرخودي است/حقوق مجرمان سياس
فصل سوم: آزادي بيـان
آزادي بيان/جـرم سيـاسي/اعتراض رئيس قوه قضاييه به اظهارات عمادالدين باقي /پاسخ عمادالدين باقي به آيت الله يزدي/مناظره پيرامون خط قرمز/خط قرمزچيست؟/تفكيك عرصه هاي آزادي/تفكيك عرصه هاي سياست و اخلاق/دو ديدگاه و سه وضعيت/خط قرمز

بهار رکن چهارم

820625sh8.jpg

مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب
مطبوعات و توسعه سياسي


ديباچه
فصل اول: تاريخ مطبوعات
بررسي تاريخي از وضعيت مطبوعات از مشروطيت تاكنون / پيش از مشروطيت1مشروطيت / دوره مشروطيت و پيروزي نهضت / جبهه گيري در برابر آزادي قلم / تصويب فوري قانون مطبوعات
فصل دوم: مطبوعات و توسعه سياسي
چرا به روزنامه هاي تازه نياز داريم؟ / مطبوعات از ديدگاه جامعه شناسي توسعه / شكست تب توسعه در جهان سوم / لزوم تغيير جهان بيني و تفكر، بستر نرم افزاري توسعه / درجه برودت توسعه از نظر وبر / دوم 1خرداد درجه برودت توسعه / مطبوعات، بستر نرم افزاري توسعه اقتصادي ، سياسي / ناامني و ناپايداري مطبوعات. . . /

اعدام و قصاص

820625sh7.jpg

مقدمه
بخش اول: اهانت به مقدسات؟
1. كليات : اهانت به مقدسات / تجزيه و طبقه بندي اهانت / تجزيه و طبقه بندي مقدسات / اهانت به مقدسات و شروط تحقق آن - 2. مقاله سير تحول فكر ديني و مصاديق اهانت به مقدسات : مقدس نبودن فقه / ناكارآمدي گفتمان اسلام فقاهتي در دهه اول انقلاب / چالش هاي فكري دهه نخست انقلاب / ارث، ديه و برابري زن و مرد / تضاد اسلام و جمهوريت


 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.